بیمه خودرویی

بیمه خودرویی

مسئولیت مدنی پزشکان

مسئولیت مدنی پزشکان

بیمه عمر

بیمه عمر

بیمه خانه و خانواده

بیمه خانه و خانواده

معرفی بیمه صبا

طرح اولیه تاًسیس موسسه ای برای تامین رفاه خانواده بزرگ آجا در سال 1378 به هیات مدیره وقت بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران (بتاجا) ارایه شد و اساسنامه و ساختار پیشنهادی آن مورد تصویب قرار گرفت.پس از آن صندوق بیمه بتاجا(صبا) از ابتدای سال 1379 به صورت عملیاتی شروع به فعالیت نمود.

این موسسه در طول سالها فعالیت پر افتخار توانسته است با تنوع بخشیدن به خدمات خود،به سرعت به پشتوانه ای قوی برای جبران خسارات وارد شده به کارکنان آجا تبدیل شود.این در حالی است که با حفظ بهره وری واعمال مدیریتی بهینه تعداد پرسنل و امکانات اختصاص یافته برای اداره این موسسه عظیم در حداقل ممکن نگه داشته شده و کمترین هزینه برای اداره آن صرف شده است. موسسه بیمه صبا در آغاز فعالیت خود،ابتدا کارکنان نزاجا و پس از مدت کوتاهی تمامی کارکنان آجا،همسر،فرزندان،منزل و اثاثیه منزل آنان را تحت پوشش بیمه خانه و خانواده قرار داد. علاوه بر بیمه خانه و خانواده،موسسه بیمه صبا توانست فعالیت های دیگری را از جمله در زمینه جبران خسارت های مشمول مرور زمان،کمک های ارفاقی به کارکنان مضطر،تامین ودیعه مسکن،سرمایه گذاری های عمرانی و نیز بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای کارکنان آجا انجام دهد.