اطلاعیه ی مهم سهامداران محترم پروژه ۰۶ پاسداران

به اطلاع کلیه سهامداران محترم پروژه ۰۶ پاسداران می رساند :
کلیه امور مربوط به سهام از مورخه ۳۱/۵/۹۵ به بانک حکمت ایرانیان واگذار گردیده و پرداخت اصل و سود سهام مزبور بر عهده بانک مذکور می باشد .