انتصاب سرهنگ پریانی بعنوان مدیرعامل بیمه صبا

برادرگرامی:جناب سرهنگ محسن پریانی

نظربه تجربیات و شایستگی های جنابعالی در حوزه های مدیریتی و اموربیمه ای از مورخ ۹۶/۸/۱ شمارا به سمت سرپرست موسسه بیمه بتاجا(بیمه صبا) منصوب می نمایم.

امیداست با عنایت خداوند متعال، تحت توجهات حضرت ولی عصر (عج)درراستای تحقق منویات فرماندهی معظم کل قوا،حضرت امام خامنه ای عزیز و بابهره گیری از توان و تجارب خود،بتوانید توفیقات و گامهای ارزشمندی درراه پیشرفت بتاجا، بویژه در بخش بیمه کارکنان شریف آجا داشته باشید.

 مدیر عامل بنیاد تعاون ا.ج.ا.ا سرتیپ دوم عباس زاده