بیمه عمر و سرمایه گذاری


با انجام مطالعات و محاسبات بیمه ای و با تصویب هیأت امناء محترم در سال 1389 شروع به عضوگیری نمود. در این طرح کارکنان می توانند با پرداخت اندک ماهانه به اختیار مبلغی را پس انداز نمایند و پس از گذشت چند سال از حقوق دوم یا سرمایه بلاعوض قابل توجهی استفاده نمایند. در این طرح در حال حاضر بیش از 60 هزار نفر شرکت نموده اند که علاوه بر سرمایه گذاری و بیمه عمر از وام های این طرح نیز بهره مند می گردند. بیمه صبا از این نظر، نسبت به جامعه هدف خود، بین 23 شرکت بیمه موجود کشور در رتبه اول قرار دارد. نرم افزار محاسبه بیمه تامین آتیه