جدول رابطین

ردیف نام و نشان شماره پرسنلي يگان شماره تلفن همراه
1 علي مرزباني 84535278 اداره بهداشت و درمان نزاجا 09194182393
2 وحید شهبازی ملاباشی 73029697 اداره بهداشت و درمان نهاجا 09124456740-09216356740
3 رضا فلاح کتم جانی 79485287 آماد و پش نزاجا 09127344764
4 مسعود طارميان 86500176 آمادگاه ا ع اصفهان 09300264956
5 احسان نعمتي 87102427 آمادگاه مهماتي دوكوهه انديمشك 09398326086
6 رضا خدا بخش زاده 79255919 آمادگاه ناوگان جنوب 09133464367
7 مجید کوچکی 86652523 بندر انزلی 09118451928
8 افشین ببرنژاد 74074893 بهداشت و درمان پدافند 09124226719
9 ابولفضل حیدری 78290195 بیمارستان 501 آجا 09125949524
10 مهدی باوند پور 76118772 پاد خرمشهر 093661401256
11 محمد علی نصرتی 81443609 پادگان نبوت 09127057719-09212124967
12 علی آران 78184369 پایگاه دریایی بوشهر 09375575925
13 محمد رضا گل محمدی پایگاه هوایی شهید نوژه همدان 09125777219
14 مجيد نخعي 74201696 پايگاه شكاري ترابري شهيد لشگري مهرآباد 09352602090
15 محمدرضا تیره دست 83491229 پدافند اراک خنداب 09368221047
16 مجيد ديوان دري 77076050 پدافند خاتم الانبیاء 09392466904
17 جمشید لاهوری 70103552 پدافند خاتم الانبیاء - شمالشرق مشهد 09155597699
18 موسی الرضا شفیعی 73078374 پدافند خاتم الانبیاء - فاشا 09125485601
19 علی لالوئی 69021852 پدافند خاتم الانبیاء - فاوا مرکز 09126582254
20 علی اترکی 83628741 پدافند خاتم الانبیاء - فرماندهی آماد و پش 09112182123
21 مراد مهدوي پور 67047319 پشتیبانی منطقه 1 09188558547
22 محمد علی شوقی 73054746 پشتیبانی منطقه 2 09122715607
23 عبدالعلی بهمنی 73047123 پشتیبانی منطقه 2 09171041099
24 مهدي كريم خاني باروق 83510973 پشتیبانی منطقه 4 0914-3818632
25 ابوالفضل پرستش 82493670 پشتیبانی منطقه 5 09358103303
26 منوچهر عبدي زاده 80128617 پشتیبانی منطقه 6 09352849382
27 مصطفی نظری 73004603 پشتیبانی منظقه 3 09193978265
28 ناصر قهرمانیان 70256848 تیپ 121 تبریز 09357843421
29 اسماعیل کرمی 86522275 تیپ 123 تکاور 09193607646
30 حسین عظیمی 69161054 تیپ 128 شهيد ايرج نصرت زاد 09189794511
31 محمود عبد اله پور 67172036 تیپ 158 شاهرود 09191738529
32 حشمت گراوندي 73107908 تیپ 161 قزوین 09191908112
33 حسين رسولي قراغلی 71124587 تیپ 164 پ پیرانشهر كنت 09364495893
34 حميد رضا سليمان نژاد 67158775 تیپ 184 لرستان 09163697184
35 علیرضا خیری 76171839 تیپ 223 تکاور 09192299709
36 طیب ویسی 78334447 تیپ 228 پ 09185758299
37 حسن ایوبی 79323846 تیپ 230 م 09195388199
38 هادی سرگزی 86531951 تیپ 258 تکاور 09904813117
39 قنبرعلی کوهستانی 68194969 تیپ 277 پیاده تولایی 09158115899
40 صادق جیبا 86550866 تیپ 288 09369161590
41 اسماعيل كريوند 79110565 تیپ 292 09387105383
42 سید اقبال حسینی 74092172 تیپ 328 مریوان 09189799250
43 مهدی پیری 73191051 تیپ 36 مستقل میانه 09145041964
44 حسن شعباني دنجان 73167681 تیپ 377 شهید پرویز حبرانی 09105751702
45 عبد المجید آرام 74091817 تیپ 38 09158086448
46 نادر كوهستاني 70258626 تیپ 40 سراب 09149315310
47 بیژن بیگ اینالو 69122784 تي 55 هوابرد 09179364886
48 علي اصغر كرد 86533388 تيپ 130 پياده 09119693512
49 رضا صالحي 75028817 تيپ 221 09351501582-09141771156
50 احمد بزي 70256617 تيپ 230 09117704923
51 خداويردي نويدي 69149674 تيپ 25 تكاور 09149749548
52 مهدی علی اکبر لو 82481667 تيپ 264 علي عبدي (سلماس) 09376251629
53 علي اكبر صاحبي عزیز 80240867 تيپ 316 زرهي همدان 09196949388
54 غلامرضا تونگه 82506869 تيپ 321 اشرف مرند 09375994921
55 نادر اصغری 66007613 تيپ 364 پیاده 09148251839
56 محمود سپهري 70210289 تيپ 37 زرهي 09107001826
57 نعت اله کیخواه 82499970 تيپ 388 زرهي 09364261784
58 احسان خدایی 85647416 تيپ 41 قوشچی ارومیه 09149353477
59 حاتم احمدي 67059918 تيپ 45 تکاور شوشتر 09192165240
60 علی قلی پور 72015873 تيپ 65 09126997430
61 علي غلامي 85660470 تيپ 72 09169806022
62 بهزاد حمیدی مهر آباد 82506512 تيپ مستقل 216 زنجان 09141013393
63 عبدالسجاد شیراوند 84555859 دا اف امام علي (ع) 09197232435
64 عبدالرضا غروي 81933236 دانشكده ف و ستاد اجا 09194247781
65 حسين لكزايي فرد 79574697 دژبان 09190325902
66 سعید هنرمند 82488388 ساحفاجا 09125570510
67 محسن نارکوب 76217051 ستاد نزاجا / كارشناس
68 حسين گودرزي 67063338 ستاد نيروي انساني نزاجا 09365697608
69 سبحان قلی پور ملامحله 75089259 عقیدتی سیاسی آجا - مركزي 09353611061
70 اكبر تماري 76117317 فرماندهی آموزش تفنگداران منجيل 09177734866
71 داود یزدان مهر 88025192 فرماندهي مهمات ف آما و پش / آمادگاه قم 09397751686
72 رضا افراز 64024723 قرارگاه منطقه ای جنوب غرب 09369778048
73 سليمان محمودي خانشان 67037601 قرارگاه منطقه ای شمالغرب ارومیه 09141483117
74 محسن میرزایی 84521292 قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا 09186172740
75 رضا ايزدي 76247365 گروه 11 تو 09149224431
76 محمد رضا کاظمی کسرینه 70257051 گروه 33 توپخانه 09122280535
77 رضا كاظمي 80024409 گروه 401 فاوا 09191305263
78 رسول اسدي خضر لو 78085666 گروه 402 جنگال 09122285594-09360759907
79 غلامعلي علي بخشي 70213734 گروه 404 فاوا کرمانشاه 09187260457
80 هادي بيات 85654366 گروه 411 مهندسی بروجرد 09186108063
81 سجاد امیری مفرد 82511337 گروه 422 09102114922-09010277120
82 اصغر جعفری 80163549 گروه 433 نزاجا 09147220822
83 مهدي صالحي 80202982 گروه 44 تو 09357922704
84 حسین فیضی پور 79241350 گروه 455 مهندسی رزمی پدافند غیر عامل 09108507893
85 رمضانعلی امینی 81446581 گروه 840 راکت انداز مصطفی کبریایی 09137427244
86 مسعود ماستري 70007824 گروه 99 پدافند 09126233581
87 ابوالفضل حصاری 82796691 گروه آرال (کنترولر) 09190143411
88 حسن عمرايي 79141793 گروه پهباد 09183539833
89 علی زهره وند 75099216 گروه مخابرات 09122383326
90 علی شاه ویسی 75196544 مرا 01 09191622961
91 سهراب زاهد 76056948 مرا 02 شهيد انشايي 09196073986
92 ناصر کبودی ناناء 73168569 مرا 03سرلشگر شعبان 09149121197
93 محمد خسروي 73001316 مرا 04 امام رضا (ع) 09157401494
94 مهدي نجم الديني 70196104 مرا 05 09132784053
95 مهدی زارع 86504704 مرا 06 / آموزشگاه جواد الائمه (ع) 09125837610
96 محمد رئيسي 70119900 مرا 07 09173235536
97 رمضان عبدالهي 70226182 مرا 08 09387906476
98 مهدی رنجبر 78060256 مرا بهداشت و درمان احمد هجرتي 09126182206
99 قاسم منوچهری 67185237 مرا پ ایرج رستمی شیراز 09179256858
100 محمد ایمانی زاده 83523712 مرا تكاور شهید سرلشکر ابوالفضل شبان 09339482509
101 حبیب اله بیگی 70170954 مرا تو علي صياد شيرازي 09139192216-09037932776
102 سيد محمود رسولي 76215625 مرا زرهي 09179178229
103 مهرداد كاتبي 77159162 مرا زرهي 09192803877
104 محمدرضا زارعلی 77159915 مرا شهدای مهندسی بروجرد 09300306088-09016648890
105 محمد باقر صادقی 77152416 مرا شهدای وظیفه سیرجان 09139476862
106 محمود رامشي 67157874 مرامخابرات 09124044380
107 ناصر عباسي 77220963 مرکز تخصصهای رشت 09113347406
108 محمدتقي اقليمي فرگوش 84560121 مركز بهينه سازي 09100319410
109 غلامعلي ابراهبم پور 82894949 معاونت نیروی انسانی آجا 09359979643
110 ترکابی دوختی 82835180 منطقه چهارم نداجا 09155333779
111 محمد طنابی 89101311 منطقه دوم دریایی ولایت جاسک 09377322326
112 گل محمد بزي راد 75182569 منطقه سوم نداجا 09167534311-09157534311
113 رحیم اقتداری 81883014 منطقه یکم نداجا 09175309894
114 سعید یوسفی 69049278 نداجا / پایگاه پشتیبانی مرکز نداجا 09195588789
115 مهرداد یوسفی راد 85741421 نداجا / پایگاه دریایی خارک 09178719904
116 وحید کرمی 84726102 نداجا / نیروی انسانی 09126646435
117 علیرضا حسن زاده 74075239 نهاجا - ضپشتیبانی مرکز 09192430632
118 غلامرضا يلدا گر 72024291 نهاجا / پایگاه شکاری جواد فكوري 09149013177-09143115809
119 حمید مرادی 71156795 نهاجا / پایگاه شکاری شهید عبد الکریمی 09364320857
120 مهدی قلی زاده 85089444 نهاجا / پایگاه مقدم شهید حسینی بیرجند 09147374500
121 شهلا واضح 86617031 نهاجا / پایگاه یکم شهید لشگری مهرآباد 09124116818
122 سید روح اله حسيني 73036252 نهاجا / پايگاه هوايي شهيد دوران شیراز 09179676260
123 صادق خاك آجی بوزایه 68001705 نهاجا / دانشگاه هوایی شهید ستاری 09361400711
124 محمد علي فلاح پور 67103142 نهاجا / فرماندهی آماد و پش هوایی 09366736892
125 نور اله حسين آبادي 81842188 نهاجا / قرارگاه پشتیبانی نهاجا 09183175915
126 ید اله پروک 66102014 نهاجا / مجتمع اوج نهاجا 09192964798
127 جواد بیک آبادی 82775791 نهاجا /ستاد / كنترولر 09127290662
128 منصور نادر بیگی 83481286 هوانیروز آبیک 09124604891
129 محسن خواجه 69170717 هوانيروز 09190886025