طرح جهش (جهیزیه،هزینه تحصیل، شغل)

طرح جهش (جهیزیه،هزینه تحصیل، شغل)

  • یکی از طرح های مهمی که در سال 1390 اجرایی شده است، طرح بیمه جهیزیه و تحصیل می باشد. در این طرح که ویژه ی فرزندان کارکنان آجا است، آنان کافی است به مدت 6 سال ماهیانه 30،60 و یا 100 هزار تومان به نام فرزندان خود پس انداز نمایند و پس از پایان دوره پس انداز، مدت 10 سال نیز پس انداز خود را نگه دارند.در این صورت پس از مدت مذکور می توانند از سرمایه لازم برای جهیزیه، ازدواج و یا تحصیل فرزندان استفاده نمایند. برای مثال شخصی که ماهیانه 60 هزار تومان (با افزایش ده درصد سالانه) پس انداز می کند، پس از 6 سال سرمایه او 5 میلیون تومان است که با این شرایط پس از پایان دوره می تواند حداقل 40 میلیون تومان سرمایه جهیزیه و یا تحصیل و اشتغال دریافت نماید. البته این پس انداز در هر زمان قبل از سررسید نیز قابل دریافت می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.
  • 02122784328

  • 02122784339

بیمه صبا ، نوید آرامش و اطمینان

 
در زندگی روزمره معمولا هزینه هایی به افراد تحمیل می شود که پرداخت آنها در کنار سایر هزینه های جاری بسیار دشوار بوده و بار سنگینی برای خـانواده هـا به حسـاب می آیـد. بـر خلاف سایر هزینه های جاری که ذره ذره ایجاد می شوند. این گونه هزینه ها دفعتا حادث شـده و میزان آنها نیز غالـبا بالا است. از جمله این مخارج و هزینه ها می توان به تامین جهیزیه، هزینه تحصیل و یا ایجاد شغل برای فرزندان اشاره کرد که خانواده ها برای تامین آن راهکارهای مختلفی اتخاذ می کنند. عموما اولین راهکاری که بنظر آنها می رسد پس انداز است.آنچه که از طریق پس اندازهای رایج و حبس سرمایه از راه های گوناگون نظیر بانک، موسـسات قـرض الحسنه و ... عاید افـراد می شود اصل سرمایه به علاوه میزان اندکی سود سپرده است که اغلب با مدتی که سرمایه مورد نظر در اختیار این گونه موسسات بوده تناسبی ندارد. موسسه بیمه صبا با هدف تامین آسایش خاطر خانواده بزرگ آجا و استفاده بهینه آنها از سرمایه های خود طرحی را اجرا می کند که خانواده ها با روشی آسان ، مستمر و با کمترین فشار مالی بتوانند سرمایه های اندک خود را به سرمایه ای قابل توجه برای تامین جهیزیه، هزینه تحصیل و یا ایجاد شغل برای فرزندانشان تبدیل کنند. در این طرح به مدت 6 سال از حقوق کارکنان مبلغی به دلخواه و یا با توجه به وسع آنها کسر و هر سال 10 درصد به آن اضافه می شود. کل مبلغ کسر شده به مدت 10 سال دیگر در صندوق بیمه سرمایه گذاری شده و تا پایان 10 سال قابل برداشت نخواهد بود. در پایان 16 سال و در زمانی که دیگر بچه ها بزرگ شده و نیاز واقعی به تامین جهیزیه ، هزینه تحصیل و یا تامین شغل برای آنها ملموس شده است افراد می توانند از اصل سرمایه و سود قابل توجهی که نصیب آنها شده است برای این منظور استفاده کنند.